Címlap Bemutatkozás Kapcsolat Tanfolyamok Galéria Hasznos információk

Mesterlánc - Guru Parampara

A Mester, a Guru a lelki keresőket a szellemi sötétségből (gu), a szellemi világosságba (ru) vezeti, többek között a jóga segítségével. A Guru az a tapasztalt személy, aki személyes példamutatásával, tanácsaival segít azoknak, akik elfogadják vezetését. A Guru-parampara mester-tanítvány láncot jelent, amikor a Mester arra érdemes tanítványának/követőjének átadja isteni tudását.

A Jóga a Mindennapi Életben rendszer mesterláncának tagjai

Sri Alakh Puriji

A Himalájában két zarándokhely, Kedarnath és Badrinath között helyezkedik el a Siddha Dhuni vagy Siddha Dham ásram. Itt tartózkodik néha néhány tanítványával Parama Mahazsiddha Avatar Szri Alakhpuridzsi, Paramjogesvár Szvájambu Sri Devpuridzsi guruja. Sri Alakhpuridzsi a Szatja Loka - az Igazság és Abszolút Valóság kozmikus szintjének - egyik sziddhája (természetfeletti képességekkel rendelkező személy) vagy risije (szentje). A hét Risi, a világ védelmezői, évezredek óta jelen vannak a Földön hol látható, hol láthatatlan formában. Koruk ismeretlen, és alakjukat önszántukból változtathatják. Fölötte állnak az anyagi világ minden törvényének.

Sri Devpuriji

"Isten magára vállalja híveinek sorsát.
Minden gondolat és cselekedet, amely Gurudéva áldásával indul, sikerrel végződik."
"Nincs olyan erő a Világegyetemben, amely utadba állhat. Őrizd Gurudévát szívedben, és bizonyosan sikerrel jársz!"
(Szri Devpuridzsi)

Jógesvár Szri Dévpuridzsit az Úr Síva inkarnációjaként tisztelik. Kailash-t (Kélas), a helyet, ahol ásramja áll Radzsasztánban, ugyanúgy hívják, mint a Himalájabeli Kélas hegyét (Tibet), amelyet az Úr Sívának szenteltek. Sri Dévpuridzsi erői mérhetetlenek. Az Úr Síva minden tulajdonsága megtestesül benne. Síva a megmentő, minden rossz és gonosz elpusztítója. Síva a tudat, a tisztaság és a tűz. Megvédelmezi híveit. Az Úr Síva hozta el a jóga bölcsességét az emberiségnek. Szri Dévpuridzsi életének története csak töredékekben maradt fenn. Egyik tulajdonsága az volt, hogy hirtelen előtűnt a semmiből, majd ahogy jött, távozott. Bárhol jelent meg, ott csodák történtek. Azt mondják, körülötte ötméteres körben nem esett az eső, és hogy a lába nem hagyott nyomot. A Kélas ásramban Szri Dévpuridzsi számtalan csodálatos szatszangot tartott, amelyek India minden tájáról vonzották az embereket. Sri Dévpuridzsi szavai hívei számára olyanok voltak, mint a mennyei ambrózia. Szri Dévpuridzsi rendkívüli módon szerette az állatokat. Állatok egész serege vette körül: tehenek, kecskék, madarak, kutyák és kígyók. Szri Dévpuridzsi a guruja Szri Díp Narajan Mahaprabhudzsinak. Kapcsolatuk maga volt a teljes egység és szeretet. "Két test, de egy Atma voltak." Szri Mahaprabhudzsi számos költői spirituális énekben (badzsan) fejezte ki mestere iránti odaadását. A badzsanok leírják a jóga legmagasabb célját, a mindenütt jelenlévő örök isteni Önvalóval való egységet.

Szri Díp Narajan Mahaprabhudzsi

"Minden lény Isten fénye.
Ha őket szeretjük és szolgáljuk, Istent szolgáljuk."
(Szri Díp Narajan Mahaprabhudzsi)

A nagy indiai szent és Isten-megvalósított mester, Bágván Szri Díp Náraján Mahaprabhudzsi az isteni szeretet és bölcsesség igaz megtestesülése. Radzsasztánban élt 1828-tól 1963-ig. Már születésekor tökéletes és isteni lélek volt. Élete bővelkedett csodálatos történésekben és tettekben. Azok, akik ismerték, és még ma is élnek, beszámolnak csodáiról. Szri Mahaprabhudzsii ásramja a Thar sivatag szélén, Bari Kathuban fekszik. A kathui ásram nem sokkal azután, hogy Mahaprabhudzsi elhagyta fizikai testét zarándokhellyé vált. A világ minden tájáról érkeznek ide lelki keresők, hogy érezzék azt a légkört, isteni kisugárzást, amely az egész helyet áthatja. Sri Mahaprabhudzsi egész életét az élőlények szolgálatának szentelte. Példája és szavai a SZAT SZANATAN DHARMA legmélyebb és változás nélküli igazságát közvetítették mindenkinek, aki eljött hozzá - függetlenül attól, hogy milyen vallású, nemzetiségű, nemű és társadalmi helyzetű volt. A SZAT SZANATAN DHARMA az isteni Önvalóhoz fűző igaz kapcsolatot jelenti. Ez az örök vallás fölötte áll minden hitnek, minden lényt összeköt és egyesít. Azt hirdeti, hogy minden élőlény ugyanazt az isteni szikrát hordozza. "Szeress minden élőlényt legalább annyira, mint önmagadat." Szri Mahaprabhudzsi e mondata az emberiségnek szóló üzenetének lényege. "Szeretni" annyit jelent: megérteni, megbocsátani, segíteni, adni. Minden lény - ember és állat - az Úr gyermekei és az ő része. Minden ember egy tehát Istennel és az egész teremtéssel. Az élet feladata, hogy felismerjük és megvalósítsuk az Igazságot a Földön. Ehhez fel kell adnunk egónkat, amely másoktól elválaszt, a szűk látókörű önzést, egységben és harmóniában kell élnünk minden élőlénnyel, az embereknek segíteniük és támogatniuk kell egymást. 135 éves korában Szri Mahaprabhudzsi elhagyta a világot azon a napon és órában, amelyet egy évvel korábban megjósolt. De lelke jelen van, és a fény, amelyet tanítványai szívében meggyújtott, kiolthatatlan, miként saját isteni lelkének lángja. Szri Mahaprabhudzsi bölcsességének főbb pontjait Arany Tanításai foglalják össze.

Paramhansza Szri Szvámi Madhavananda

"Egy Mindenben, Minden Egyben." (Paramhans Sri Swami Madhavananda)

Paramhansza Szri Szvámi Mádhávanandadzsi a Radzsastán Nagaur kerületéből, Bari Khatu faluból származó Bágván Szri Díp Narajan Mahaprabhudzsi spirituális örököse volt. Mint Szri Mahaprabhudzsi közvetlen tanítványa, a tiszta odaadáson és a Mester szolgálatán keresztül kapta meg az Istenmegvalósítás áldását. "Lépj be az Úr királyságába az áldozat kapuján keresztül", szól az O bátorítása Isten minden keresőjének, mert az Istennel való egység csak a test, az elme és a lélek teljes és feltétel nélküli átadásán keresztül nyerhető el. Szri Madhavanandadzsi 1923. szeptember 11-én született India Radzsasztán államának Pali kerületében, Nipál faluban Tekcsanda Garg néven. Édesapja pandit (pap) és tanult asztrológus volt és az Úr Síva és az Úr Ráma alázatos híve. Édesanyja különösen az Úr Krisna híve volt. Szri Madhavanandadzsi kisgyermekként erősen hitt az Úr Krisnában. 17 évesen Dzsodpurban meglátogatta Szri Mahaprabhudzsi egy szatszangját. Abban a pillanatban, amikor előtte állt nem mást látott, mint az Úr Krisnát, akire naponta meditált. 1942-ben kapta meg a Szannyás Diksát (szvámi beavatás, - a szvámi jógaszerzetest jelent) és ugyanekkor a mestere Paramhanszává (felszabadult lélekké) is avatta. Paramhansza Szvámi Madhavanandadzsi több mint 20 éven át élt Szri Mahaprabhudzsival, és ezen idő alatt hűségesen rögzítette Mahaprabhudzsi badzsanjait és szatszangjait. Leírta szeretett Mestere élettörténetét is a "Líla Amrit - Szri Mahaprabhudzsi isteni élete" című könyvben. Mesterének isteni kegyelmétől inspirálva ahol csak tudott segített az embereknek. Emellett szociális tevékenységet is végzett, és elkötelezte magát a Védikus kultúra és vallás etikai elveinek, a Szat Szanatana Dharmának megőrzése mellett. Szri Mahaprabhudzsi isteni üzenetét terjesztette egész Indiában. Mint tökéletes énekes, gyakran tanított badzsanok, isteni énekek formájában. Asramokat épített Radzsasztán és Gudzsarat államokban. Manapság e helyek zarándoklatok spirituális központjai. Hívek Indiából és az egész világból ide látogatnak. India, Európa és Észak-Amerika keresztülutazása után (terjesztve Szri Mahaprabhudzsi tanítását) a legtöbb időt radzsasztáni asramjaiban töltötte, imával és meditációval dolgozott az egész világért. Indiában és az egész világon tanítványai Holi Gurudzsinak (szent tanítómesternek) nevezik. Életével az Isten iránti tiszta odaadást, bhaktit és minden élőlény szolgálatát példázta. 2003-ban mahaszamádhiban (tudatát egyesítve a legmagasabb isteni tudattal, kozmikus Önvalóval) távozott el közülünk.